ქართულ-გერმანული ცენტრი მიზნად ისახავს გერმანული ენისა და კულტურის პროპაგანდას, მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობების გაღრმავებას ქართველ და გერმანელ მოსწავლეებს შორის. მრავალწლიანი, წარმატებული თანამშრომლობა და მეგობრული ურთიერთობები გერმანიის სხვადასხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან განაპირობებს ქართრლ-გერმანული ცენტრის მნიშვნელოვან მიღწევებს და ნაყოფიერ მუშაობას შემდეგი მიმართრლებებით:

ქართულ-გერმანული ცენტრი, გერმანიის სახელმწიფო დასაქმების სამსახურის ერთადერთი ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაცია საქართველოში, 2007 წლიდან წარმატებით ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს:

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სტატისტიკა: