ქართულ-გერმანული ცენტრი

გ.ტაბიძის ქ.47
4600 ქუთაისი, საქართველო
ტელ.: +995 431 24 45 24
მობ.: +995 598 00 69 68
ფაქსი: +995 431 24 34 73
მაგთიფიქსი: +995 790 50 28 71

E-mail: info-kutaissi@gdz.ge
facebook: Georgisch-Deutsches Zentrum

www.gdz.ge

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სტატისტიკა: