ქართულ-გერმანული ცენტრი გთავაზობთ:

გერმანული ენის შემსწავლელი კურსები

გერმანული ენის შემსწავლელ კურსებზე სწავლება მიმდინარეობს ინდივიდუალური წესით, გოეთეს ინსტიტუტის მიერ რეკომენდირებული უახლესი სახელმძღვანელოებისა და მეთოდების გამოყენებით. ენის შესწავლა შეუძლიათ როგორც დამწყებ, ისე გარკვეული ცოდნის მქონე დაინტერესებულ პირებს 12 წლის ასაკიდან. სასწავლო კურსი გერმანულ ენაში ტარდება კვირაში 3-ჯერ, 2 სთ-ის განმავლობაში. ქართულ-გერმანული ცენტრი უზრუნველყოფს სკოლის მოსწავლეების, სტუდენტების და ნებისმიერი მსმენელისათვის პრაქტიკული გერმანული ენის სწავლებას, რაც გულისხმობს სათანადო ფონეტიკური, ლექსიკური, გრამატიკული ფორმის ათვისებას, გერმანულ ენაზე თავისუფლად მეტყველების უნარ-ჩვევების გამომუშავებას. კურსების მსმენელისათვის შესაფერისი სასწავლო გარემოსა და პირობების შექმნას.

სწავლება მიმდინარეობს შემდეგი მიმართულებებით:

კურსებს უძღვებიან მაღალკვალიფიცირებული სპეციალისტები. გერმანელ სტუმართა ხშირი ვიზიტი და მათთან აქტიური კონტაქტი მნიშველოვნად უწყობს ხელს გერმანული ენის მაღალ დონეზე ათვისებასა და სრულყოფას.


დაინტერესებულ პირებსა და დელეგაციებს ქგც სთავაზობს სურვილისა და არჩევანის შესაბამისად სხვადასხვა ტურისტულ სააგენტოებთან დაკავშირებას

სურათები>>>

საკონტაქტო ინფორმაცია:

გ.ტაბიძის ქ.47
4600 ქუთაისი, საქართველო
ტელ.: +995 431 24 45 24
მობ.: +995 598 00 69 68
E-mail: info-kutaissi@gdz.ge
facebook: Georgisch-Deutsches Zentrum
www.gdz.ge

სტატისტიკა: