პარტნიორობა ქ. ოიზკირხენის როტარი-კლუბთან (Distkryt 1810)

2012 წლის 14-21 სექტემბერს ქართულ-გერმანულ ცენტრში სტუმრადიმყოფებოდა ქ.ოიზკირხენის როტარი კლუბის ახალგაზრდულ განყოფილებასთანურთიერთობის ხელმძღვანელი ბ-ნი ვირთცი მეუღლეთან ერთად. სტუმრებმამოინახულეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ღირშესანიშნაობები. მოეწყოშეხვედრები პროგრამაში მონაწილე მოსწავლეებთან, გერმანიის ელჩისმოადგილესთან ქ-ნ ჰაიკე გაბრიელთან. გაიმართა საქმიანი მოლაპარაკებებისამომავლო თანამშრომლობისა და პარტნიორობის გასაღრმავებლად.

2012 წლის აგვისტოში ქუთაისის პარტნიორი ორგანიზაციის, . ოიზკირხენისროტარი კლუბის მიწვევით ქართულ-გერმანული ცენტრის გერმანული ენისშემსწავლელი კურსების ორი საუკეთესო მოსწავლე ერთწლიანი სასწავლოპროგრამით გაემგზავრა გერმანიაში.

2011 წლის ოქტომბერში . ოიზკირხენის როტარი კლუბის (Discryt 1810) მიწვევითორმა ახალგაზრდა ექიმმა ერთ თვიანი სტაჟირება გაიარა გერმანიის სამედიცინო დაწესებულებებში.

2011 წლის აგვისტოში ქართულ-გერმანული ცენტრის პარტნიორი ორგანიზაციის, .ოიზკირხენის როტარი კლუბის მიწვევით 2 მოსწავლე გაემგზავრა გერმანიაში ერთწლიანი საწავლო პროგრამით.

2010 წლის თებერვალში როტარი კლუბის(Discryt 1810) მიწვევით ქართულ- გერმანული ცენტრიდან გერმანიაში ერთი მოსწავლე გაემგზავრა ერთწლიანი სასწავლო პროგრამით.

2007–2008 წლებში ქართულ–გერმანული ცენტრის გერმანული ენის კურსების 4 საუკეთესო მოსწავლე ქ.ოიზკირხენის როტარი კლუბის (Distrikt-1810 Euskirchen-Burgfey) მიწვევით ერთწლიანი სასწავლო პროგრამით გაემგზავრა გერმანიაში.

სურათები>>>

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სტატისტიკა: