ქ. დატელნის ბავშვთა და მოზარდთა კლინიკაში ახალგაზრდა ექიმ-პედიატრის ორთვიანი სტაჟირება

1996 წლიდან დღემდე წარმოებს ახალგაზრდა სპეციალისტების სტაჟირება გერმანიის სხვადასხვა წარმოება-დაწესებულებებში. გერმანიის ქ. დატელნის კლინიკაში ყოველწლიურად სამედიცინო პრაქტიკას გადიან ახალგაზრდა პედიატრები.

კლინიკის ხელმძღვანელის პროფესორ ანდლერის ინიციატივით ახალგაზრდა პედიატრები სტაჟირებას გადიან გერმანიის ქ. დატელნის ბავშვთა და მოზარდთა კლინიკაში, სადაც მათ საშუალება ეძლევათ აიმაღლონ კვალიფიკაცია, მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში.

პროგრამა დღემდე წარმატებით მიმდინარეობს და დაინტერესებულ ახალგაზრდა სპეციალისტებსა და დამამთვრებელი კურსის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ გაიარონ სტაჟირება და აიმაღლონ კვალიფიკაცია გერმანიაში.

2011 წლის სექტემბერში პარტნიორობის ფარგლებში ქ. დატელნის კლინიკაში სამთვიანი პრაქტიკით მიწვეული იყო 3ახალგაზრდა ექიმი.

სურათები>>>

საკონტაქტო ინფორმაცია:

გ.ტაბიძის ქ.47
4600 ქუთაისი, საქართველო
ტელ.: +995 431 24 45 24
მობ.: +995 598 00 69 68
E-mail: info-kutaissi@gdz.ge
facebook: Georgisch-Deutsches Zentrum
www.gdz.ge

სტატისტიკა: