გამგეობა:

ნანა მეგრელიშვილი
ისტორია-სამართალმცოდნე
კავშირის "ქართულ-გერმანული ცენტრი"დამფუძნებელი
ქართულ-გერმანული ცენტრის დირექტორი
ტელ.:+995 431 24 45 24, ფაქსი: +995 431 24 34 73
ელ.ფოსტა: nanamegre@yahoo.de
ირინე შიშინაშვილი
გერმანისტი
ქართულ-გერმანულ ცენტრის დირექტორის მოადგილე
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დასავლეთევროპული
და ამერიკული ლიტერატურის კათედრის ასოც. პროფესორი
ტელ.:+995 431 24 45 24 (ოფისი)
ელ.ფოსტა: irinaschischinaschwili@yahoo.de
ნინო დვალი
ინჟინერი
ქართულ-გერმანული საწარმო "იმტეკი"
საამქროს უფროსი
ტელ.:+995 90 571302
მობ.:+995 599 571302
ელ.ფოსტა: ndwali@yahoo.com
მარიამ რობაქიძე
გერმანისტი
ქართულ-გერმანულ ცენტრის გერმანული ენის კურსების
ხელმძღვანელი, გაცვლითი პროგრამების მენეჯერი.
აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული
და ფრანგული ენების დეპარტამენტის მასწავლებელი
ელ.ფოსტა: makarobakidze@yahoo.de
მზია სირბილაძე
ინჟინერი
ქართულ გერმანული საზოგადოების გამგეობის მდივანი
იმერეთის რეგიონალური ხაზინა, მთ. სპეციალისტი
მობ.:+995 431 267897
ელ.ფოსტა: mzia-sirbiladze@mail.ru
გიორგი ტომარაძე
ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი
ქგც-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
ტელ.:+995 431 24 38 93 (Haus)
მობ..: +995 595 544529
ელ.ფოსტა: giotom2000@yahoo.de

საკონტაქტო ინფორმაცია:

გ.ტაბიძის ქ.47
4600 ქუთაისი, საქართველო
ტელ.: +995 431 24 45 24
მობ.: +995 598 00 69 68
E-mail: info-kutaissi@gdz.ge
facebook: Georgisch-Deutsches Zentrum
www.gdz.ge

სტატისტიკა: