ქართულ-გერმანული ცენტრი მიზნად ისახავს გერმანული ენისა და კულტურის პროპაგანდას, მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობების გაღრმავებას ქართველ და გერმანელ მოსწავლეებს შორის. მრავალწლიანი, წარმატებული თანამშრომლობა და მეგობრული ურთიერთობები გერმანიის სხვადასხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან განაპირობებს ქართულ-გერმანული ცენტრის მნიშვნელოვან მიღწევებს და ნაყოფიერ მუშაობას შემდეგი მიმართულებებით:

ქართულ-გერმანული ცენტრი, გერმანიის სახელმწიფო დასაქმების სამსახურის ერთადერთი ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაცია საქართველოში, 2007 წლიდან წარმატებით ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს:

საკონტაქტო ინფორმაცია:

გ.ტაბიძის ქ.47
4600 ქუთაისი, საქართველო
ტელ.: +995 431 24 45 24
მობ.: +995 598 00 69 68
E-mail: info-kutaissi@gdz.ge
facebook: Georgisch-Deutsches Zentrum
www.gdz.ge

სტატისტიკა: