ნათია ფახურიძე

ნათია ფახურიძე

გერმანისტი, ქართულ-გერმანულ ცენტრის თბილისის ფილიალის რეფერენტი

ქრისტინე ბალანჩივაძე

ქრისტინე ბალანჩივაძე

გერმანისტი, ქგც-ს თბილისის ფილიალის პედაგოგი, ტურისტული კომპანიის „კოლხა თრეველი“ დამფუძნებელი და დირექტორი