გერმანული ენის შემსწავლელი კურსი

გერმანული ენის შემსწავლელ კურსებზე სწავლება მიმდინარეობს ინდივიდუალური წესით, გოეთეს ინსტიტუტის მიერ რეკომენდირებული უახლესი სახელმძღვანელოებისა და მეთოდების გამოყენებით. ენის შესწავლა შეუძლიათ

მოსწავლეთა სამთვიანი სასწავლო პროგრამა

2001 წელს ზაარლანდის გერმანულ-ქართულ საზოგადოებასა და ქართულ-გერმანულ ცენტრს შორის გაფორმდა პარტნიორობის ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს IX-XI კლასის მოსწავლეების სწვლასა და ცხოვრებას

საზაფხულო და ზამთრის არდადეგებზე სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა გერმანიაში

2007 წლიდან საქართველოს მთავრობისა და გერმანიის საელჩოს რეკომენდაციის საფუძველზე ქართულ-გერმანული ცენტრი, გერმანიის სახელწიფო დასაქმების სამინისტროს (ZAV-Bonn) ერთადერთი ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაციაა

სტუდენტთა ერთწლიანი პრაქტიკა სპეციალობების მიხედვით გერმანიაში

სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ საქართველოს უმაღლეს სასწავლებელში მიღებული თეორიული ცოდნის საფუძველზე გერმანიაში მიიღონ პრაქტიკული განათლება სპეციალობის მიხედვით.პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლიათ

ქ. დატელნის ბავშვთა და მოზარდთა კლინიკაში სტუდენტთა პრაქტიკა და ჰოსპიტაცია

1996 წლიდან კლინიკის ხელმძღვანელის პროფესორ ანდლერის ინიციატივით  დღემდე წარმოებს ახალგაზრდა სპეციალისტების სტაჟირება გერმანიის სხვადასხვა წარმოება-დაწესებულებებში.გერმანიის ქ. დატელნის კლინიკაში ყოველწლიურად სამედიცინო პრაქტიკას