ქართულ-გერმანული ცენტრი სთავაზობს სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდნტებს 3- თვიდან 1 წლამდე ანაზღაურებად პრაქტიკას გერმანიაში . მოკლევადიანი პრაქტიკის გავლა შესაძლებელია სამედიცინო სპეციალობის სტუდენტებისათვის მე – 4 კურსიდანაც. მე-6 კურსელებს საშუალება ეძლევათ გაიარონ ე.წ. პრაქტიკული წელი (Praktisches Jahr) გერმანიის სასწავლო კლინიკებში ექიმ-ასისტენტად დასაქმების პერსპექტივით.
პრაქტიკა შესაძლებელია შემდეგ დარგებში:
ანესთეზია,ოფთალმოლოგია, გერიატრია, რადიოლოგია, შინაგანი მედიცინა, მეან–გინეკოლოგია, ოტო–რინო–ლარინგოლოგია, კარდიოლოგია, პედიატრია, ნეფროლოგია, ნევროლოგია, ფსიქიატრია, ორთოპედია, უროლოგია, ქირურგია.

 0