1996 წლიდან კლინიკის ხელმძღვანელის პროფესორ ანდლერის ინიციატივით  დღემდე წარმოებს ახალგაზრდა სპეციალისტების სტაჟირება გერმანიის სხვადასხვა წარმოება-დაწესებულებებში.გერმანიის ქ. დატელნის კლინიკაში ყოველწლიურად სამედიცინო პრაქტიკას გადიან ახალგაზრდა პედიატრები, სადაც მათ საშუალება ეძლევათ აიმაღლონ კვალიფიკაცია, მონაწილეობა მიიღონ სხვადასხვა კონფერენციებსა და სიმპოზიუმებში.პროგრამა დღემდე წარმატებით მიმდინარეობს კლინიკის ხელმძღვანელის პროფესორ პალიუსენის მხარდაჭერით.
• 2011 წლის სექტემბერში პარტნიორობის ფარგლებში ქ. დატელნის კლინიკაში სამთვიანი პრაქტიკით მიწვეული იყო 3 ახალგაზრდა ექიმი.
0