გასაუბრება გერმანულ და ინგლისურ ენაში, პარალელურად კი საინფორმაციო შეხვედრები სტუდენტებთან ამჯერად ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს.

0