სამედიცინო პრაქტიკა

ქართულ-გერმანული ცენტრი სთავაზობს სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდნტებს 3- თვიდან 1 წლამდე ანაზღაურებად პრაქტიკას გერმანიაში . მოკლევადიანი პრაქტიკის გავლა შესაძლებელია სამედიცინო სპეციალობის

  • 1
  • 2