საქართველო

        საქართველო წარმომადგენლობითი დემოკრატიაა, ორგანიზებული როგორც უნიტარული, საპარლამენტო რესპუბლიკა. სახელმწიფო ენა არის ქართული, საკუთარი დამწერლობით, რომელიც უძველესია